Commissies

Bestuur

Functie Naam
Voorzitter Arnold de Gier
Secr. / Penningm. Marc Riemens
Lid Izak Heijboer
Lid Wilbert Poppe
Lid Erik Schuurman

Technische commissie

Functie Naam
Voorzitter Wilbert Poppe
Lid Daan Mijnsbergen
Lid Marc Riemens

Sponsorcommissie

Functie Naam
Enig lid Wilbert Poppe

Toernooicommissie

Functie Naam
Voorzitter Izak Heijboer

Onderhoud gebouw

Functie Naam
Hoofd onderhoud Erik Schuurman

Website

Functie Naam
Beheerder Arnold de Gier
Van de Velde Yerseke